fbpx

Stichting Phéron

ANBI gegevens

Het Bestuur
Het bestuur van Stichting Phéron bestaat uit de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. De bestuursleden van Stichting Phéron;

Voorzitter:                  P.R.S. Struik

Papa van Phéron, een levensmissie uit het hart. Paul heeft een achtergond in het bank en -verzekeringswezen, werkt momenteel als zelfstandige in uitzending & detachering en heeft als nevenactiviteit een vrijwillige bestuursfunctie als Voorzitter bij Stichting Phéron.

Secretaris:                 V.I.S. Reen

Mevrouw Reen heeft een achtergrond in HR Recruitment, werkt momenteel als HR adviseur en heeft als nevenactiviteit een vrijwillige bestuursfunctie als Secretaris bij Stichting Phéron.

Penningmeester:       M.R.B.N Gajadin

De heer Gajadin heeft een achtergond in Management, Economie & Recht, werkt momenteel als financieel adviseur en heeft als nevenactiviteiten een vrijwillige functie in de opleidingscommissie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden voor de opleiding Business Administration én een vrijwillige bestuursfunctie als Penningmeester bij Stichting Phéron.

Algemeen bestuurslid: D. Zwaga

Mevrouw Zwaga heeft een achtergrond in HRM en overheidsinstellingen, zij werkt momenteel als Adviseur en heeft als nevenactiviteit een vrijwilliger bestuursfunctie bij Stichting Phéron

Doelstelling
Stichting Phéron heeft als doel steun te bieden aan personen die een baby zijn verloren tijdens de zwangerschap of tijdens of na de bevalling. 

Activiteiten

♥ Het bieden van hulp en informatie rondom babyverlies, afscheid en daarna; voor lotgenoten en zorgprofessionals.

♥ Het aanreiken van de Phéron Memory Box in samenwerking met ziekenhuizen door heel Nederland

♥ Aanbieden van Troostcoaches : troostcoaches zijn professionals met verschillende specialisaties die steun, hulp, motivatie en/of inspiratie bieden aan lotgenoten

♥ Actief anticiperen op veranderingen op het gebied van hulp en nazorg bij babyverlies

♥ Inspireren van lotgenoten en zorgprofessionals: inspiratiemiddagen organiseren voor lotgenoten, om zo beter om te kunnen gaan met het verlies om bewustwording te creëren en hulp te bieden om op een betere manier (professioneel) om te gaan met situaties waarbij personen een baby verliezen of verloren hebben.

♥ Financieel: om de doelen te behalen, is geld benodigd. Hierbij kan worden gedacht aan sponsoring, donaties (giften), filantropie, subsidies en fondswerving.